NIEUWE GENERATIE GEMEENTE GODS BAZUIN

SAMENKOMSTEN

Go to Bijbelstudieserie

Bijbelstudieserie

Het onderwerp dat behandeld wordt is: “stille tijd, gebed en voorbede”. Afgelopen woensdag is er een aanvang gemaakt met een nieuwe bijbelstudie serie. Het boek van Efeziers wordt behandeld.

Go to Reguliere diensten

Reguliere diensten

De gemeente bemoedigen de reguliere diensten te (blijven) bezoeken: woensdag bijbelstudie 7-9 uur, vrijdag bidstond 7-9 uur, maandagavond: nachtbidstond 23:00-01:00 uur, zaterdag tienerdienst: 17:00-18:30 uur, jeugddienst start om 18:30 uur en de opwekkingssamenkomsten op de zondag om 9:00 uur en 18:00 uur.

Go to Tienerdienst

Tienerdienst

Elke zaterdag en wel van 5 tot half 7 is er speciaal voor de jeugd in de leeftijd van 12-14 jaar hun eigen tienerdienst. Op hun manier wordt er gedaan aan bijbelstudie, alsook andere activiteiten z.a. discussies, filmmiddagen, ontspannings-activiteiten, themadagen, bijbelquiz, begeleiding etc. We willen u, ouders/verzorgers, aanmoedigen om uw tieners niet thuis te houden maar op zaterdagmiddag te sturen naar de gemeente.

Go to Bidstond

Bidstond

Vrijdag 29 april 7 uren van kracht en gbm bidstond  17.00 uur-00.00 uur. Op vr.9 aug. Na de bidstond van 21.00u worden alle teamleden van de volgende 5 bedieningen opgeroepen aanwezig te zijn om bediend te worden door de leiding.

Jongeren! vergeet niet onze bijeenkomsten bij te wonen in de Xzone, elke zaterdagmiddag om 7uur.

History

(NGGGB)

Nieuwe Generatie Gemeente Godsbazuin(NGGGB) De start was met een groep van vijftig getrouwen met broeder Steve Meye, toen co-pastor, en twee (jonge) ouderlingen. God bevestigde, dat “Gods Bazuin” geen werk van mensen, maar Zijn eigen werk was. De leiders gingen ervoor en de groep begon gestadig te groeien. Het duurde niet lang of er was weer een sterke gemeente, waarvan Steve Meye in gehoorzaamheid aan Gods roeping eindelijk de pastor geworden was. Onder deze voorganger van een nieuwe generatie Meye’s, ontving de gemeente aan de Verlengde Keizerstraat haar nieuwe naam: Vanaf 1 september 2002 werd zij de "Stichting Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin" (NGGGB) genoemd en is Dr. Steve Meye haar Bisschop/Senior Pastor. NGGGB is altijd heel sterk geweest op de volgende gebieden: * Evangelisatie (stad, distrikten en het verre binnenland/Zending) * Vrucht en Gaven van de Heilige Geest * Lofprijzing en Aanbidding * Gebed en Geestelijke oorlogsvoering Dit geeft duidelijk aan dat de “Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin” een sterke Apostolische, Profetische, Levitische en Voorbede (“Intercession”) bediening is in het Koninkrijk van God in deze wereld in het algemeen en in Suriname in het bijzonder. De geestelijke leiding bestaat uit de voorgangers en oudsten van de gemeente en houdt zich bezig met alle geestelijke zaken. De geestelijke leiding is in de eerste plaats een ondersteunende bediening van de Senior Pastor. Zij is medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente, zoals de diverse afdelingen van de gemeente (waaronder de tieners, jongeren en senioren). Zij is ook medeverantwoordelijk voor het geven van geestelijk onderricht aan de schapen des Heren. Hiernaast is er een korps van Dienaren (Diakenen, Diakonessen) die zorgen voor het goed functioneren van de verscheidene ondersteunende bedieningen in de gemeente, zoals ushers, nazorg, geluid, schoonmaak en beheer. De geestelijke leiding heeft wel praktisch alle zaken gedelegeerd, maar blijft verantwoordelijk. Geschiedenis De Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin is uit de moedergemeente van Gods Bazuin Ministries ontstaan. De oudste GBM gemeenten, zoals Charisma Ministries (vroeger Gods Bazuin Boonweg), Gods Rivier Ministries (Gods Bazuin Christoffel Kerstenstraat), en de Roep van de Bruidegom (Gods Bazuin Sloote), zijn direkt uit de bediening van haar stichter, eerste voorganger en eerste Bisschop, Pudsey Meye (1922 – 2005), voortgekomen. Broeder Meye, nu bij Zijn Heer, kwam tot bekering tijdens de evangelisatiecampagne (opwekking) van Karel Hoekendijk, die in de tweede helft van 1961 in het theater Thalia werd gehouden en effect had op heel Suriname. Nadat de familie Hoekendijk gedwongen werd het land te verlaten, begon Br. Pudsey Meye op 2 oktober 1963 met een evangelisatiecampagne op het terrein van de vereniging “Spes Patriae” aan de Keizerstraat, waarbij tientallen mensen besloten hun leven verder voor Jezus te leven en zich bij Pudsey Meye aan te sluiten. Een week na die eerste campagne begon Broeder Meye met 200 nieuwe leden, de Gemeente Gods Bazuin in Suriname. Broeder Meye voelde zich gedrongen om het heerlijk evangelie van Christus niet alleen in Paramaribo te verkondigen, maar ook in het diepe binnenland van Suriname. Ook begon hij met behulp van trouwe medewerkers huisgroepen, waarvan enkele al gauw uitgroeiden tot sterke wijkgemeenten. Het was niet verwonderlijk dat er dan ook een roep kwam naar zelfstandigheid. Eind 1993 werd samen met de leiders van deze Gods Bazuin gemeenten het besluit genomen, een overkoepelende stichting, genaamd “Gods Bazuin Ministries”, in het leven te roepen, met een leidinggevend apostolisch team. In 1994 werd besloten dat voorganger Pudsey Meye de eerste bisschop zou zijn van “Gods Bazuin Ministries” en dat de overige gemeenten, die groot genoeg waren of zich daartoe capabel achtten, als zelfstandige stichtingen onder de GBM “paraplu” zouden functioneren. Thans is de denominatie van “Gods Bazuin Ministries” uitgegroeid tot een niet weg te denken onderdeel van Christelijk Suriname met 60 gemeenten in Suriname en 15 in het buitenland die vallen onder GBM. Prijst de Heer voor Zijn goedheid en genade!

GETUIGENISSEN

Joel 2:1 Blow a trumpet in Zion, And sound an alarm on My holy mountain! Let all the inhabitants of the land tremble, For the day of the LORD is coming; Surely it is near, October 2 1963 - October 2018 For 55 years the past and current generation have been sounding God's Trumpet. By His grace and mercy we have come this far. He that started this good work will also finish it. Congrats!!

BEKENDMAKING

MAAK VANDAAG NOG CONTACT MET ONS