LIDMAATSCHAP & INTAKE GESPREK

Registratie (nieuwe) gemeenteleden

Personen die lid wensen te worden van de gemeente kunnen een aanvraag formulier bij de boekentafel ophalen.

Bent u reeds lid en zijn er wijzigingen opgetreden in uw persoonsgegevens dan kunt u een strookje bij de boekentafel ophalen en die invullen met de wijzigingen om deze vervolgens door de administratie te doen wijzigen in het leden bestand.

 

NIEUWE PASFOTO’S TBV DE GEMEENTE ADMINISTRATIE

Aan alle personen die langer dan 7 jaren lid zijn van de gemeente wordt gevraagd om een nieuwe pasfoto in te dienen tbv de adminsitratie van de gemeente. U kunt uw pasfoto met duidelijke vermelding van uw naam en tel. no in de offermanden deponeren.

 

Lidmaatschap

Ten aanzien van het lidmaatschap van de gemeente is het gebleken dat enkele werkers nog geen lidmaatschap formulier hebben ingevuld. Aan hen wordt dringend gevraagd dit in orde te maken.

Daarnaast wordt een beroep gedaan op ouders om hun kinderen onder de 12 jaar te registeren op hun lidmaatschap formulier, terwijl voor kinderen vanaf 12 jaar een apart lidmaatschapsformulier dient te worden ingevuld. Dus indien uw kind op uw lidmaatschapsformulier geregistreerd stond en nu de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, dient een apart lidmaatschapsformulier te worden ingevuld met de gegevens van het betreffend kind. We vragen uw medewerking hiervoor.

 

In verband met het opschonen van het ledenbestand van de gemeente, vraagt de leiding dat elk geregisteerd lid van de gemeente, een formuliertje vandaag invult. Wij vragen u om het formuliertje direct in te vullen en in het offermand te zetten of bij de boekentafel af te geven.

 

Intake gesprek/ Vergadering lidmaatschap

Op 14 november zal er een belangrijke meeting zijn met gelovigen die lid wensen te worden van deze plaatselijke gemeente. U heeft de aanvraagformulier ingediend en nu volgt er een gesprek met de leiding. U wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op 14 nov. om 18:00u in de Bovenzaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *